Sabado, Mayo 24, 2008

YOU BECOME WHAT YOU EAT! : Reflection for the Solemnity of the Body and Blood o Christ - May 25, 2008 (Reposted & Revised)

Napakasarap kumain! Lalo na kapag libre! hehe... Marahil isa itong natatanging kaugalian na taglay nating mga Pilipino. Pansinin mo ang bati mo kapag may bisitang dumating sa bahay. Ang ating agad na tanong ay "Kumain ka na ba?" O kapag nadatnan tayong kumakain ay sasabihin nating: "Tara Kain tayo..." Tayong mga Pilipino ay masasabi nating tunay na "palakain". Lahat na lang ng pagdiriwang ay dapat may kainan... "Pa-cheezeburger ka naman! Burger! Burger!" Mapabinyagan man, kasalan, nakakuha ng bagong trabaho, nanalo sa lotto, pumasa sa exam... at kahit "kamatayan" hindi pinapatawad... dapat me kainan pa rin! Kung mahalaga ang pagkain ay dapat nating pagtuunan ito ng pansin. Merong nangyayari na hindi natin namamalayan kapag tayo'y kumakain... nagiging kabahagi ng ating katawan ang ating kinakain. We become what we eat...! Kaya nga ingat...! Kapag puro baboy ang kinakain mo e magmumukha ka ring baboy! Kapag kambing naman ay malamang maging amoy kambing ka! Kapag puro junk foods naman ay magiging junk din ang katawan mo... You become what you eat! Ngayon ko naintindihan kung bakit inalay ni Hesus ang kanyang sarili sa atin upang ating maging pagkain... gusto niyang maging katulad Niya tayo! In the Eucharist... we become like Christ!... Nagiging katulad natin S'ya! Ganito ba talaga ang nangyayari pagkatapos nating magkomunyon? Nagiging katulad ba ni Kristo ang ating pag-iisip? Ang ating pananalita? Ang ating pagkilos? Kaya naman pala kahit "eat all you can" ang ating pagtanggap ng Komunyon ay parang no effect sa atin ay sapagkat hindi natin ipinapakitang nagiging katulad Niya tayo. Sana pagtinanggap natin Siya sa Banal na Komunyon ay maging mas maunawain tayo. Maging mas mapagpatawad, mapag-aruga, magpagpakumbaba... Become what you eat... become like Christ!

Walang komento: