Lunes, Disyembre 15, 2008

Reflection: 2nd Day of Christmas Novena - December 17, 2008 - KAPAMILYA NI KRISTO (Reposted & Revised)


Kapag binabasa ko sa Simbang Gabi ang talaan ng angkan ni Jesus (Genealogy of Jesus) ay sabik akong pagmasdan ang reaksyon ng mga taong nagsisimba. May inaantok, mayroong nakatulala, may nakikipagdaldalan sa katabi, at may ilan na lumalabas muna ng simbahan upang humithit ng sigarilyo. Iba’t iba ang reaksyon! Sa haba nga naman ng binasa at panay mga pangalang "out-of-this-world" ang kanilang narinig ay asahan mo na marinig sa kanila ang "Haaay... natapos din!" kapag nakarating na sa linya ni Jose na asawa ni Maria. hehehe... Di ko kayo masisisi! Ano nga ba ang koneksyon ng pagkarami-rami at pagkahaba-habang mga pangalang iyon sa buhay ko? Ngunit kung titingnan natin ay mahalaga ang bahaging ito ng Banal na Kasulatan kaya isinama ito ni Mateo sa pagsisimula ng kanyang Ebanghelyo. Ito ang nagpapatunay na si Jesus ay totoong nabuhay sa mundo natin sapagkat mayroon siyang talaan ng kanyang mga naging ninuno. Tunay na ang Diyos ay naging tao at nakipamuhay sa atin. Naging "kapamilya" natin Siya sa laki ng Kanyang pagmamahal sa ating mga tao. Paano ko pinahahalagahan ang pagiging kabilang sa pamilya ng Diyos? Proud ba ako na ako ay kapamilya ni Krito? Ikinahihiya ko ba ang aking pananampalataya? Simpleng pag-aantanda ng krus bago kumain s Jolibee o Mcdonalds, o kaya naman ay kapag nakasakay sa jeep at napadaan ka ng Simbahan ay isang maliit na bagay ngunit nagpapakita ng ating pagpapahalaga sa ating pananampalataya. Siyempre, mas mabuti kung nagbibigay saksi tayo nito sa ating mga kasama sa trabaho sa pamamagitan ng pagiging tapat sa ating tungkulin. At kung kaya nating manghikayat ng isang kasamang nakakalimot na sa Diyos o nagdududa sa kanyang pagmamahal ay mas higit na mabuti. Maraming paraan upang ipakita nag pagiging kapamilyang-Kristiyano. Ang tanong lang nman ay… kapamilya ba ako ni Kristo?

Walang komento: