Sabado, Enero 18, 2014

KABATAANG MARANGAL AT BANAL: Reflection for the Feast of the Sto. Nino Year A - January 19, 2014 - YEAR OF THE LAITY

Kapistahan ngayon ng Sto. Nino!  Ang tawag din sa kapistahang ito ay "Holy Childhood Day!"  Ibig sabihin ay kapistahan nating lahat sapagkat tayo ay minsan na rin namang dumaan sa ating pagkabata o tinatawag nating "first childhood".  Kaya naman, sinasabi nating ang kapistahang ito ay "Kapistahan ng mga Bata!"  Ngunit din rin naman mapagkakaila na pagkatapos ng "first childhood" ay dumadaan din tayo sa ating "second childhood", ibig sabihin ang kapistahang ito ay "Kapistahan din ng mga Isip-bata!"  Bata ka man o isip-bata, ang kapistahang ito ay para sa iyo!  Sinasabing ring tayong mga Pilipino ay likas ang pagpapahalaga sa pamilya. At kung tayo ay may pagpapahalaga sa pamilya, tayo rin ay dapat may pagpapahalaga sa buhay. Kaya nga para sa atin ang bawat batang ipinapanganak ay maituturing na isang "kayamanan."  Kaya siguro napakalapit ng kapistahang ito sa puso nating mga Pilipino.  Bukod sa ito ay nakaugat sa ating kasaysayan ito rin ay nakaugat sa pagpapahalaga natin sa ating pamilya.  Kaya nga isa sa mga aral na ibinibigay sa atin ng kapistahang ito ay: pahalagahan natin ang mga bata at kabataan bilang bahagi ng ating pamilya. Sa ating Ebanghelyo ngayon ay narining natin si Jesus na labis din ang pagpapahalaga sa kanila: "Ingatan ninyo na huwag hamakin ang isa sa maliit na ito." (Mt. 18:10)  Ang hindi paghamak ay nangangahulugan din na huwag ipahamak.  Ito ba ang nangyayari sa ating panahon ngayon?  Nitong nakaraang mga araw ay headline sa mga pahayagan ang tungkol sa mga batang nasasangkot sa "cybersex".  Sinasabing ang Pilipinas ay isa raw sa mga lugar na pinangyayarihan nito at maraming batang Pilipino ang pinagpipistahan ng mga phidopilya sa internet.  Ang nakakalungkot ay sinasabi ng gobyerno na wala tayong sapat na kakayanan upang labanan ito. Hindi ako sang-ayon dito sapagkat meron tayong magagawa!  Hindi man sapat ang ating batas o pondo upang labanan ito ay nasa atin naman ang pinakamabisang sandata at ito ay ang ating pagpapahalaga sa pamilya.  Maiiwasan ang anumang uri ng "child trafficking", 'sex trade" man ito o "child labor", kung mapatatatag natin ang mahigpit na pagbubuklod ng ating mga pamilya. Kaya nga ang hamon sa ating ng kapistahang ito ay magkaroon ng isang pamilyang "marangal" at "banal".  Isang pamilya na marangal sapagkat pinahahalagahan ang dignidad ng bawat miyembro nito at banal sapagkat ito ay naka-sentro sa Diyos.  Sa pagdiriwang na ito ng Kapistahan ng Sto. Nino ay ipanalangin natin ang bawat pamilyang Pilipino. Labanan natin ang mga lumalapastangan sa dignidad ng ating mga kabataan upang sila rin ay maging mga kabataang MARANGAL at BANAL! Ito ay kapistahan nating lahat! VIVA SENOR STO. NINO!

1 komento:

Steve Finnell ayon kay ...

DOES GOD ARBITRARILY BESTOW FAITH?

Many believe that Ephesians 2:8 teaches that God arbitrarily bestows faith on a selected few so they can believe and be saved. Nothing could be farther from the truth.

Ephesians 2:8 For by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves; it is the gift of God.(NKJV)

Salvation is the gift of God, not faith. The gift God gives is forgiveness from sin.

How do men receive faith?

Romans 10:17 So faith comes from hearing, and hearing by the word of God.(NKJV)

Faith comes from hearing the gospel preached. Faith is not arbitrarily dispatched to a chosen few.

Romans 1:16 For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God to salvation for everyone who believes, for the Jew first and also for the Greeks,

Salvation is attained by believing the gospel. Salvation is not predetermined by God and forced on a select few by forcing them to have faith and be saved.

1 Corinthians 1:21 For since, in the wisdom of God , it pleased God through the foolishness of the messaged preached to save those who believe.(NKJV)

God saves men through preaching the gospel. God does not preselect men and the force them to have faith so they will be saved.

John 3:36 "He who believes in the Son has everlasting life; and he who does not believe the Son shall not see life, but that the wrath of God abides on him."(NKJV)

If God imputes faith to all who believe, why would those who do not believe receive the wrath of God. Non-believers would have no responsibility nor capability to believed and be saved.

1 John 3:20-23....And this is His commandment: that we we should believe on the name of His Son Jesus Christ and love one another, as He gave us commandment.(NKJV)

Why would God command us to believe on His Son Jesus Christ if we are not capable of believing? Does He arbitrarily bestow that faith on non-believers?

Jesus said "He who believes and is baptized will be saved.."(Mark 16:16) Jesus did not say God will give you the gift of faith so you can believe, be baptized and be saved.

YOU ARE INVITED TO FOLLOW MY BLOG. http://steve-finnell.blogspot.com