Sabado, Enero 10, 2015

TULAY NG MALASAKIT AT HABAG...ANG ATING IKATLONG EPIPANYA: Reflection for the Feast of the Lord's Baptism Year B - January 11, 2015 - YEAR OF THE POOR - NOVENA FOR THE VISIT OF POPE FRANCIS

Ang Kapistahang ipinagdiriwang natin ngayon ay tinatawag din na ikalawang Epipanya o Pagpapakita ng Panginoon.  Ang kapistahan ng Epipanya na ating unang ipinagdiwang ay pagpapakita na si Jesus ay Hari ng mga bansa na sinasagisag ng inialay sa kanyang ginto.  Ang hari ng sanlibutang ito ay tunay na Diyos na sinasagisag ng kamanyang o insenso at ang mira naman ang nagsasabing Siya ay tunay na tao na dumanas din ng paghihirap.  Kung ang unang Epipanya ay nagpakita na siya ang hari ng sanlibutan, ang ikalawang Epipanya naman ang nagpapakita na si Jesus ang "Lingkod na Anak na lubos na kinalulugdan ng Diyos." Ngunit may isa pang mahalagang ipinapakita sa atin ang Pagbibinyag kay Jesus at ito ay ang kanyang MALASAKIT sa tao sa pagpapakumbaba niyang paglapit kay Juan upang magpabinyag upang makiisa at pasanin ang ating mga kasalanan. Gaano ba kalaki ang malasakit Niya sa atin?  "May isang lasing na naglalakad sa isang madilim na kalsada. Dala ng kanyang kalasingan ay hindi niya napansin ang isang malaki at malalim na hukay sa kanyang daraanan. Natural, nalaglag siya sa hukay! Natauhan siya at nang makitang may kalaliman ang hukay at imposibleng makalabas ay naglakas-loob na s'yang sumigaw upang humingi ng tulong. Mabuti na lang at may isang lalaki ring napadaan sa hukay at ng makita ang lasing sa ibaba ay bigla s'yang tumalon! Laking pagkagulat ng lasing at tinanong siya: "Anung ginagawa mo dito?" Sagot ng lalaki: "Narinig ko ang sigaw mo... medyo mahina, kaya tumalon ako para samahan ka... samahan ka para mas malakas ang sigaw natin!" Tanga lang di ba? hehehe... Gaano kalaki ang malasakit Niya sa atin?  Ang Diyos ay naging tao upang samahan at damayan tayo kahit alam Niya ang kahihinatnan ng Kanyang desisyong maging tao.  Ginawa Niya ito sapagkat nais Niyang madama ant ating paghihirap at maging kabahagi nito.  Ang salitang MALASAKIT ay binubuo ng dalawang salita, MALA at SAKIT.  Alam natin ang ibig sabihin ng SAKIT at marahil ay nakararanas tayo nito.  Ang ibig sabihin na MALA ay "parang..."  Ibig sabihin ang malasakit ay "parang naghihirap ka rin" tulad ng iba, Ito ay pagpapakita ng pagdamay at pakikiisa sa abang kalagayan ng ating kapwa.  Ito rin ang ibig sabihin ng "Mercy and Compassion" na tema ng pagdating ng ating Santo Papa Francisco. Nais niyang ipadama sa atin ang MALASAKIT AT HABAG ng Diyos.  Nais niya ring ipakita na ito rin ang nais ng Simbahan na ipakita natin sa bawat isa. Sa papaanong paraan?  Isa sa mga titulo ni Papa Francisco ay SUMMUS PONTIFEX.  Ang ibig sabihin nito sa ating wika ay "Dakilang Tagapagtayo ng Tulay".  Ito naman talaga ang misyon ng Santo Papa, na siya ay maging tulay ng pagkakaisa at pagkakasundo sa ating mundo hindi lang sa ating Simbahan.  At ito rin ang paraang nais ni Papa Francisco na gawin natin... ang magsilbing tulay upang mapalaganap natin ang pagkakaisa sa ating kapwa at upang maitulay natin ang bawat isa patungo sa Diyos lalo na ang mga malalayo sa ating Simbahan. Kung mayroon mang dapat pagpakitaan ng awa at malasakit ay silang mga inilalayo ang kanilang sarili sa Simbahan dahil na rin siguro sa mga pangit at maling imahe na ating ipinakikita.  Si Jesus ang pinakadakilang tulay natin sa Ama at dahil dito ay lubos Siyang kinalugdan ng Diyos.  Tayo rin ay kalulugdan Niya kung magsisilbi tayong tulay na may malasakit at habag sa ating mga kapatid na nangangailangan.  Ito ang Epipanya na inaasahan Niya sa bawat isa atin!

Walang komento: