Sabado, Pebrero 28, 2015

KINATATAKUTAN : Reflection for 2nd Sunday of Lent Year B - March 1, 2015 - YEAR OF THE POOR

Mayroon ka bang kinatatakutan?  May kuwento ng isang lalaking nagpunta sa isang psychiatrist sapagkat lagi siyang balisang balisa.  "Kaya ka balisa ay sapagkat sa simula pa lang ay natakot ka na ng misis mo.  Napikot ka lang kasi at ngayon ay 'under de saya' ka pa,"  sabi ng psychiatrist.  "Ano po ang dapat kong gawin?" tanong ng mister.  "Unahan mo ang asawa mo. Ipakita mo na hindi na ikaw ang dapat katakutan at hindi siya."  Pagkauwi sa bahay ay agad-agad na nagsiga-sigaan siya. Kinalabog ang pinto, sinipa ang lamesa at sinabi: "Ipaghanda mo ako ng makakain, gutom ako!"  Pasigaw na utos ng mister.  Nasindak naman ang misis.  Agad sinunod ang utos.  "Pagkatapos, maghugas ng pinggan, linisin mo ang kotse ko at me lakad ako!  Ako lang ha? Hindi ka kasama!"  Patuloy ang matigas na pananalita ng mister.  "Siyanga pala, ihanda mo rin ako ng maligamgam na tubig, paliguan at bihisan mo na rin ako!"  habol na utos ng mister.  Biglang naubos ang pasensiya ni misis, kumuha ng kutsilyo at hinarap si mister. "Ako pa rin ba ang magpapaligo at magbibihis sa iyo?"  matigas na tinig ni misis.  "Ikaw nga! Bingi ka ba?"  pasigaw namang sagot ni mister.  "Sa palagay ko ay iba ang magpapaligo at magbibihis sa iyo!"  maangas na sigaw ni misis.  "At sino, aber? tanong ni mister.  "Yung punerarya! " sagot ni misis, sabay labas ng kutsilyo.  At biglang na lang hinimatay sa takot ang mister!  Ano ba ang kinatatakutan mo sa buhay?  Marami tayong maaring katakutan at kung minsan ay nagbibiggay ito sa atin ng pagkasira ng loob at madali tayong bumigay sa buhay!  Alam ni Jesus na darating ang sandali na kung saan ay pangungunahan ng takot ang mga alagad sa sandaling harapin na niya ang kanyang paghihirap at kamatayan.  Kaya nga isinama nya ang kanyang mga piling alagad sa bundok upang palakasin ang kanilang loob.  Hinayaan ni Jesus na maranasan nila Siya bilang Panginoon at Mesiyas.  Nagbagong anyo siya sa kanilang harapan at ipinakita pa si Moises at Isaias na kasama niya upang sabihing siya ang katuparan ng mga batas at hula ng mga propeta. Ang pangyayaring ito ang magpapalakas sa loob ng mga alagad sa sandaling maghirap si Jesus sa kamay ng mga kaaway at ang magbibigay din sa kanila ng pananampalataya sa oras na marinig nila ang balitang siya'y muling nabuhay!  Ngunit nilinaw ni Jesus na hindi muna ito ang dapat mangyari.  May paghihirap na dapat niya munang harapin at hindi nila ito maaaring takasan.  "Guro, mabuti pa'y dumito na tayo!" ang sabi ni Pedro pagkatapos niyang makita ang pagbabagong anyo ni Jesus. Marahil ay manghang-mangha si Pedro sa kanyang nasaksihan at ayaw na n'yang magising sa pagkamangha. Ngunit pagkatapos ng pangitain ay bumaba uli sila sa bundok upang harapin ni Jesus ang Kanyang paghihirap at kamatayan. Kailangan N'yang daanan muna ang daan ng Krus bago Niya makamit ang kaluwalhatian ng Muling Pagkabuhay. Ito rin ang daan na nais ni Jesus na ating tahakin. 'Wag nating ayawan ang mga paghihirap na ibinibigay ng Diyos sa atin. Ito ay ang mga krus na dapat nating pasanin araw-araw kung nais nating makasama si Jesus. May kaluwalhatiang naghihintay tulad ng ipinaranas ni Jesus sa mga alagad ngunit hindi nito tinatanggal ang mga kahirapang dapat nating harapin. Magsakripisyo tayo sa matapat na pagtupad ng ating mga tungkulin ito man ay pagtratrabaho, pag-aaral o simpleng gawaing bahay.  Sabi sa isang text na aking natanggap: "NO PAIN, NO GAIN! NO GUTS, NO GLORY! NO ID, NO ENTRY!" Ano'ng "connect?" Ang ID ng isang Kristiyano para makapasok sa pintuan ng langit ay katulad din ng ID na ginamit ni Hesus para makamit ang kaluwalhatian ng pagkabuhay... ang KRUS NG PAGPAPAKASAKIT AT PAGHIHIRAP.  Nais ni Jesus isusuot natin ito palagi hanggang sa humarap tayo sa pintuan ng langit.  Kapag naroon na tayo ipapakita natin ito at sasabihin nating ito ang patunay na nakiisa ako sa paghihirap ni Kristo!  Nagsakripisyo din ako!  Ngayong Taon ng Mga Dukha nawa ay makita natin ang paghihirap bilang daan upang makamit natin ang kaluwalhatian.  Na ang mahihirap ay mapalad sapagkat nasa kanila na ang pagkakataon upang makibahagi sa paghihirap ni Kristo.  Walang dapat katakutan ang mga mahihirap sapagkat may Diyos na hindi nagpapabaya at lagi nilang maaring sandalan sa oras ng kahirapan.  Kinakailangan lang magtiyaga upang makamit ang kaluwalhatiang ipinangako ni Kristo.

Walang komento: