Huwebes, Marso 20, 2008

WHY GOOD FRIDAY ? (Reposted & Revised) Reflection for Good Friday - March 21, 2008

Bakit "Good Friday" ang tawag sa araw na ito? Bakit sa ibang araw ng Holy Week ang tawag ay "Holy"? (Holy Monday, Holy Tuesday, etc...) What is so good today? Today is really "good" Friday for three reasons: First, today we see the ultimate goodness of God. Sa tuwing sumasapit ang Biyernes Santo, hindi ko pinalalagpas ang panoorin ang sikat na pelikulang "The Passion of the Christ". Napakaganda kasi ng pagkakagawa... makatotohanan. Parang nakikita ko ang aking sariling kasama sa bawat tagpo ng pelikula. Parang ramdam ko ang bawat pasakit at sugat ni Jesus... sugat na tanda ng kanyang pagmamahal sa 'kin! I felt my unworthiness in front of God because of my sinfulness... Second, today is "good" because today, good triumphed over evil... Sa pagkamatay ni Hesus ay tinalo Niya ang kasamaan at kasalanan! Kaya pala sa isang tagpo sa pelikula ay humiyaw ng malakas ang demonyo pagkatapos maisakatuparan ni Jesus ang pagkamatay sa Krus. Sinunod Niya ang kalooban ng Ama at dahil dito ay nailigtas tayo sa kasalanan. At ito na marahil ang pinakamabuting nangyari sa atin... na muli tayong maibalik sa ating malapit na pakikipag-ugnayan sa Ama. Muling naidugtong ni Hesus ang naputol nating relasyon sa Diyos. Third reason is because we are commissioned to be good people and to do good deeds to others... Sa simula pa lang ay "mabuti" na tayo sapagkat ginawa tayo ng Diyos na Kanyang kawangis. Mas lalo pa tayong pinabuti sapagkat buhay ni Jesus, ang Anak ng Diyos, ang Kanyang ginamit upang tayo ay maligtas. Nais din N'yang ibahagi natin ang kabutihang ito sa iba. At ito nga ang ibig sabihin ng salitang "Good news" Tayo ang tagapagdala ng "Mabuting Balita" na dapat ay makita ng lahat! Sa ating pananalita, sa ating pag-iisip, sa ating pag-iisip... let us be bearers of this Good News! So.. we have all the reason to call this day... GOOD... AND LET US TRY TO BE GOOD STARTING TODAY...

Walang komento: