Sabado, Agosto 16, 2008

PANALANGING PINAKIKINGGAN : Reflection for the 20th Sunday in Ordinary Time Year A - August 17, 2008

Ano nga ba ang panalanging pinakikinggan ng Diyos? Kung minsan dasal tayo ng dasal para sa isang kahilingan ngunit parang hindi tayo pinakikinggan ng Diyos. Kung minsan naman isang pagluhod lang at kinabukasan ay nakamit na natin ang ating kahilingan. Ano nga ba ang katanginan ng isang panalangin? Paano ba tayo dapat magdalasal? Ang Ebanghelyo ay may sinasabi tungkol dito. Ang una ay ang ating pagtitiyaga o perseverance sa ating pagdarasal. Pansinin ninyo ang panalangin ng isang babae. "A lady's prayer... At 20 years: Lord, I want the best man. At 25: Lord, I want a good man. At 30: Lord, I want any man... at 45: Lord, na- mannnnn..." Sigurado akong maawa din ang Diyos sa kanya! hehe... Pero ito ang gusto ng Diyos kapag tayo ay nagdarasal. Nais Niya na "kinukulit" natin siya! "Ask and you will receive. Seek and you shall find. Knock and the door will be opened!" Kung minsa tayo rin ang may kasalanan sapagkat kulang tayo sa pagtitiyaga. Masyado tayong mainipin. Gusto agad natin na maipakaloob ang ating kahilingan. Ang turing natin sa Diyos ay parang vendo machine na kapag naglagay ka ng pera ay dapat may lalabas na softdrink. Ngunit ang Diyos ay may sariling oras... na kalimitan ay hindi tugma sa ating orasan. Pangalawa ay pagpapakumbaba. Ang babaeng Cananea sa ebangelyo ay nagpakababa sa harapan ni Jesus. Tinawag siyang "aso" na walang karapatang makisalo sa hapag ng kanyang panginoon ngunit sumagot siya na kahit ang aso ay kumakain sa mga mumong nalalaglag sa hapag! Napakalaking pagpapakumbaba. Tinanggap niya at minaliit ang kanyang sarili! Kaya nga't namangha si Jesus sa kanya at ipanagkaloob ang kanyang kahilingan. At pangatlo ay ang pananampalataya na bunga ng pagtitiyaga at pagpapakumbaba. Ang ganitong uri ng pananampalataya ay nagdadala sa atin sa pagsusuko ng ating mga sarili sa kalooban ng Diyos. "Sundin ang loob mo dito sa lupa at para ng sa langit..." Ganito ba ang ating mga panalangin? Suriin natin ang ating mga sarili sa tuwing tayo ay lumuluhod sa Kanyang harapan. May isa akong text na natanggap na ganito ang sinasabi tungkol sa pagdarasal: "My child I hear your prayers... If I answer them, it's because I'm increasing your faith. If I delay them, it's because I'm increasing your patience, endurance and perseverance. If I do not answer them, wait... I have something better for you... The best is always for you...!

1 komento:

Hindi-nagpakilala ayon kay ...

matoto tayong maghintay sa tamang oras , at tamang panahon, mapag bigay ang ang panginoon sa tamang oras , at tamang panahon.