Linggo, Agosto 3, 2008

PARI... LAGING MALI! : Reflection for Priests' Day - Feast of St. John Vianney -

Kapistahan ngayon ng mga pari! Bukod sa Holy Thursday na kung saan ay ginugunita natin ang pagkatatatag ng pagpapari, ay pinagdiriwang natin ang araw na ito bilang "Clergy Day", na kung saan ay binibigyang parangal natin ang mga kaparian lalung-lalo na ang mga nagsisilbi sa parokya bilang Kura- Paroko o mga katulong na pari ng kura-paroko. Kung mayroon mang taong, "misunderstood" o napag-iisipan na laging mali ay walang iba kundi ang Parish Priest. Sabi nga ng isang katha na pinamagatang
"The Priest is always Wrong":

If he is preaching longer than twenty minutes,
he makes the people stay away from the church;
If he preaches less than ten minutes,
he did not prepare his sermon!

If his voice is strong during the sermon,
he is shouting;
If his voice has the normal strength,
people do not understand what he is preaching about;

If he owns a car,
he is worldly;
If he does not own one,
he does not go with the times.

If he goes visit families,
he is never at home;
If he does not visit them,
he does not care for his Parishioners.

If he is asking for contributions,
he is after money;
If he does not do it,
he is too proud for that.

If he takes his time in the confessional,
he is too slow;
If he makes it faster,
he has no time for his penitents.

If he begins his Mass on time,
his watch is advance;
If he begins a minute or two later,
he keeps the people waiting.

If he renovates his church,
he throws away the money;
If he does not do it,
he allows everything to rot away.

If he is young,
he has no experience;
If he is old,
he should retire.

As long as he lives,
there are always people who know better;

IF HE DIES,

THERE IS NOBODY TO TAKE HIS PLACE!!!

Saan kaya lulugar kaming mga pari? Ang tanging hinihiling namin sa mga tao ay ang unawain ang aming kalagayan. Tao rin kaming mga pari. Nagkakamali. May kahinaan. Makasalanan. Totoo, hinirang at itinalaga kami ni Kristo sa paglilingkod. Ngunit hindi kami naging "superheroes" noong kami ay inordenahan. Taglay pa rin namin ang karupukan ng isang tao. Kami ay mga "wounded healers" na nangangailangan din ng inyong panalangin at suporta. Lagi sana ninyo kaming alalahanin sa inyong mga panalangin. At sa mga nagawa naming kamalian at hindi pagbibigay ng mabuting halimbawa humihingi kami ng inyong pang-unawa at pagpapatawad!

Walang komento: