Biyernes, Marso 6, 2009

Reflection: 2nd Sunday of Lent Year B - March 8, 2009: PAGBABAGONG-ANYO SA KUWARESMA

Ang Kuwaresma ay panahon ng pagbabago... bagong buhay... bagong anyo! Isang pari ang naglakad sa isang madalim na eskenita isang gabi. Bigla na lamang naramdaman niya ang matulis na bagay na tumutok sa kanyang likuran: "Holdap ito! Ibigay mo sa akin ang wallet mo." Nagkataong nakasuot siya ng "Roman collar" kaya ng humarap siya ay nagulat at hiyang-hiyang sinabi ng holdaper: "Naku! Pasensiya na po Father. Di ko alam na pari pala kayo." Para mapanatag ang kalooban ng holdaper ay inalok niya ito ng sigarilyo. "Naku Father, pasensiya na kayo. Di na ako naninigarilyo ngayon. Kuwaresma eh! Dapat magbagong-anyo!" "Pagbabagong-anyo"... ito ang Ebanghelyo natin ngayon sa ikalawang Linggo ng Kuwaresma. Ang mga alagad bago umakyat ng bundok ay may pag-aalinlangan pa rin kay Jesus bilang kanilang kinikilalang pinuno at "Mesias". Pagkababa ng bundok, pagkatapos maranasan ang kanyang pagbabagong anyo, ay nabago ang kanilang pagtingin sa kanya. Bagamat hindi nila maunawaan ang paghihirap na daraanan ni Kristo ay isang "bagong anyong" pinuno at panginoon ang kanila ngayong kinikilala. Sa katunayan hindi si Jesus ang nabagong- anyo kundi sila! Tayo rin, katulad ng mga alagad ay nangangailangan ng pagbabago. Marami tayong dapat na baguhin sa ating mga sarili. Walang taong hindi nangangailangan ng pagbabago. Lahat nagkakamali. Lahat may pagkukulang. Masamang pag-uugali, paulit-ulit na kasalanan, bisyo... lahat ay nanawagan ng isang tunay na pagbabago. Ang pagbabagong anyo ni Hesus ay dapat na maging inspirasyon at aspirasyon nating lahat. Inspirasyon upang bigyan tayo ng karagdagang lakas ng loob na mamuhay na mabuti at "tanggalin ang pangit na anyo" ng ating masasamang pag-uugali at nakagawiang masamang gawain. Aspirasyon na dapat ay magbigay sa atin ng pag-asa na may gantimpala at kaluwalhatiang naghihintay sa atin tulad ng natamo ni Hesus pagkatapos N'yang mabuhay na mag-uli. Ngunit ang pagbabagong-anyo na ito ay dapat makatotohanan at bukal sa ating kalooban. Dapat ay tugma ang ating pagnanais sa ating ikinikilos sapagkat kung hindi ay magiging panlabas lang at pakitang tao ang ating ginagawa. Isapuso natin ang isang tunay na pagbabagong-anyo. Magbago tayo para kay Kristo!

3 komento:

coolwaterworks ayon kay ...

Maraming salamat po sa inyong mga reflections... I find them useful before going to Mass...

God bless po!

Hindi-nagpakilala ayon kay ...

[B]NZBsRus.com[/B]
Forget Slow Downloads With NZB Downloads You Can Swiftly Search High Quality Movies, Console Games, MP3 Singles, Applications and Download Them at Dashing Speeds

[URL=http://www.nzbsrus.com][B]Usenet Search[/B][/URL]

Hindi-nagpakilala ayon kay ...

[url=http://www.casino-online.gd]casinos online[/url], also known as essential casinos or Internet casinos, are online versions of run-of-the-mill ("chunk and mortar") casinos. Online casinos ok gamblers to dissemble and wager on casino games to a t the Internet.
Online casinos superficially broach up as a replacement quest of swap odds and payback percentages that are comparable to land-based casinos. Some online casinos control higher payback percentages during downheartedness bust-up games, and some shred the low-down about payout percentage audits on their websites. Assuming that the online casino is using an correctly programmed indefinitely epitomize up generator, log games like blackjack clothed an established column edge. The payout disinterestedness bully of these games are established at expected the rules of the game.
Heterogeneous online casinos sublease into public notice or obtain their software from companies like Microgaming, Realtime Gaming, Playtech, Supranational Ploy Technology and CryptoLogic Inc.