Huwebes, Disyembre 25, 2014

ANG REGALO NG PASKO: Reflection for Christmas Day - December 25, 2014 - YEAR OF FAITH

Ang Pasko raw ay para sa mga bata.  Hindi ako naniniwala!  Ito rin ay para sa mga bata ang isip! hehe! Bakit sapagkat sa Pasko ay tumatanggap tayo ng REGALO.  Bata man o matanda, may regalong tinatanggap kapag Pasko!  Pero dapat tayong mag-ingat sa pagtanggap ng regalo. May kuwento ng isang kura paroko na niregaluhan ng kanyang mga parokyano. Dahil sa liit ng kanyang parokya ay halos kilala niya lahat ang mga tao at ang mga kabuhayan nila. May isang batang lumapit na may bitbit na kahon na ang pamilya ay may "bake shop". Sabi ng pari: "Ah, alam ko yang dala-dala mo... cake yan 'no?" Sagot ng bata: "Ang galing mo Father, pano mo nahulaan?" "Obvious ba? e may bakeshop kaya kayo?" Sagot sa kanya ng pari. Lumapit ang ikawalang bata na may dala ring regalo na ang pamilya naman ay may pagawaan ng sapatos. "Alam ko yang regalo mo... sapatos yan!" Sabi ng pari. Laking gulat ng bata at tanong sa pari: "Pano mo nalaman Father?" "Obvious ba? May pagawaan kayo ng sapatos di ba? hehehe" Patawang sagot ng pari. Lumapit ang isa pang bata na may dalang kahon na medyo basa pa ang ilalim. May tindahan sila ng mga alak. Sabi ng pari: "Alam ko yan... alak yan." Hinipo ang basang bahagi ng kahon at tinikman. "Aha! Champagne ito... maasim!" Sabi ng pari. "Hindi po padre!" Sabi ng bata. "Mompo?" "Hindi rin po!" "E, ano ito...?" Sagot ng nakangiting bata: "Tuta po!"   O di ba dapat mag-ingat sa pagtanggap ng regalo?  Tinggnan muna bago tikman! hehehe...  Ang Pasko ay para sa lahat sapagkat tayong lahat ay tumanggap ng REGALO noong unang Pasko.  Sa katunayan sa Ebanghelyo ni San Juan ay ito ang kanyang nais sabihin.  Medyo may kalaliman ang mga salitang binitiwan ni San Juan ngunit kung ating pagninilayang mabuti ay maiintindihan natin na ang kanyang tinutukoy ay si Jesus na nagkatawang-tao.  "Sa simula pa'y narron na ang Salita... Ang Salita ay Diyos... at ang Salita ay nagkatawang-tao!"  Kaya nga tinawag siyang  "Emmanuel" ni Propeta Isaias na ang ibig sabihin ay "ang Diyos ay sumasaatin" at Siya'y nanirahan sa piling nating.  Ngunit ang pananatili ng Diyos ay pinagdududahan pa rin ng ilan sa atin.  Sa mga naging biktima ng karahasan, paghihirap dala ng kalamidad tulad ng bagyo ar lindol, kamatayan ng minmahal sa buhay, ang Diyos ay NOWHERE!  Ngunit para sa ating mga Kristiyano at lalong-lalo na para sa 'ting nakaranas ng Kanyang pagmamahal ay masasabi nating God is NOW HERE!  Naririto ang Diyos.  Sa katunayan, ay ito ang parating ipinahihiwatig ng Pasko:  Na si Jesus ang dahilan kung bakit may Pasko. Na Siya ang REASON OF THE SEASON!  Walang Pasko kung walang Kristo!  Kaya nga ang hamon sa atin ay panatilihin natin si Kristo sa pagdiriwang ng Pasko  "Let us keep Christ in CHRISTmas!"  Nakakalungkot na sa ibang bansa ay pinapalitan nila ang pagbati ng Merry Christmas ng HAPPY HOLIDAY!  Bakit? Sa kadahilanang hindi naman daw lahat ay Kristiyano.  Eh, bakit pa sila nagdiriwang ng Pasko kung tatanggalin naman pala nila si Kristo?  Parang wala sa hulog di ba?  Para sa ating mga Kristiyano ay sapat na upang ipagpasalamat natin sa Diyos na may kahulugan ang ating pagdiriwang!  Kaya nga dapat ay ipagpasalamat natin sa Kanya ang tinaggap nating REGALO na walang iba kundi ang biyaya na Kanyang anak na si Jesus!  Kung ang Salita ay nagkatawang tao ay dapat din nating bigyan ng "laman"  o isabuhay ang biyayang ito!  Ngayong Pasko ay maging BIYAYA rin tayo para sa isa't isa.  We are GIFTS to everyone!  Ikaw ay biyaya para sa ibang tao!  Hindi ka kamalasan para sa pamilya mo o sa mga kaibigan mo!  Ikaw ay BLESSING na maituturing!  Kaya ibahagi mo ang blessing na ito sa iba!  Share Christ this Christmas.  MERRY CHRISTmas!

Walang komento: