Martes, Disyembre 30, 2014

KAPAYAPAAN SA BAGONG TAON: Reflection for NEW YEAR 2015 - Solemnity of Mary Mother of God - World Peace Day - January 1, 2015

Ang unang araw ng Bagong Taon ay pagdiriwang din ng ARAW NG KAPAYAPAANG PANDAIGDIG na kung saan ay ipinagdarasal natin na magkaroon nawa ng kapayapaan sa ating mundo, sa ating bansa at sa ating mga sarili.  Nararapat lang sapagkat marami sa atin ay papasok sa bagong taon na maraming agam-agam at pagkabalisa sa kanilang sarili.  Dinadaan na lamang natin sa ingay ng paputok ang ating mga pangamba sa taong darating.  Pero sabi nga ng aking nabasang isang kasabihan: "WORRYING DOES NOT TAKE AWAY TOMORROW'S TROUBLES, IT TAKES AWAY TODAY'S PEACE!"  (Mumoy Batangueno).   Kaya nga naangkop na ipinagdarasal natin sa unang araw ng Bagong Taon na pagkalooban tayo ng Panginoon ng TUNAY NA KAPAYAPAAN sa ating mga sarili at ng sa gayon ay masalubong natin ang bagong taon ng mahinahon at taglay ang katapangang tatalo sa ating pagkabalisa at pag-aalinlangan.    Kung ating titingnan ay ang dami nating ritual na ginagawa upang salubungin ang bagong taon ng masaya at masagana at kontrahin ang ating mga pangamba sa buhay Naririyan na ang pagbating MANIGONG Bagong Taon na ang ibig sabihin ay MAPAGPALANG Bagong Taon!  Naririyan na ang mga bilog na prutas sa ating lamesa, ang pagsusuot ng mga pulang damit at mga disenyong POLKA DOTS  o mga bilog na hugis,  nariyan na ang mga paputok upang palayasin ang MALAS at papasuking ang SUWERTE sa ating mga bahay, Iisama na rin natin ang usok na dala ng pulbura), nariyan na ang paggawa ng NEW YEARS RESOLUTION, at marami pang iba...  Anuman ang ating mga ritual na gawain ay hindi ito makasisigurong magiging mapayapa at masagana ang taong darating.  Tatlong bagay lang ang maipapayo kong maaring makatulong sa ating lahat sa pagsalubong sa Bagong Taon upang malabanan natin ang kamalasang dala ng pangamba: Una, alalahaning hindi ka nag-iisa, mayroon kang tinatawag na "mga kaibigan".  Ikalawa, magkaroon ka ng tiwala sa sarili, at Pangatlo, malalim na pananampalataya sa Diyos.  Isaisahin natin, una, tandaaan mo na walang mapapala ang pagmumukmok! Hindi ka nag-iisa sa mundo!  May mga kaibigan kang masasandalan at malalapitan sa oras ng kalungkutan at pagsubok.  Subukan mong mag-imbentaryo ng mga kaibigan mo ngayong patapos na ang 2014.  Marami ka bang matatawag na tunay na kaibigan?  Dagdagan mo ang mga kaiban mo ngayong bagong taon.  Hindi mo mabibili sila mabibili o mahihiram o maiuutang.  Magkakaroon ka ng mga kabigan sa pagiging tunay na kaibigan din sa kanila.  Ikalawa, baka sabihin mong wala lang kaibigan... mali!  Sapagkat mayroon kang kaibigan na hindi ka maaring iwanan at iyan ay IKAW!  Oo, ang matalik mong kaibigan ay walang iba kundi ang iyong sarili.  Magkaroon ka ng tiwala sa iyong saili. Sa totoo lang, ikaw ang gumagawa ng kapalaran mo!  Hindi ang mga taong nasa palagid mo.  Mahalin mo ang iyong sarili.  Matuto kang humalakhak mag-isa...  tawanan ang iyon katangahan, tanggapin ang iyong kakulangan,  patawarin ang iyong sarilimg pagkakamali! Tandaan mo na ikaw ang makapagpapasaya sa sarili mo!  At pangatlo, magkaroon ka ng malalim na pananampalataya sa Diyos.  At dito papasok ang kapistahanng ipinagdiriwang natin ngayon:  ANG KAPISTAHAN NI MARIA, INA NG DIYOS.  Kapag binigo ka ng mga kabigan mo at maging ng sarili mo... huwang mong kalilimutan na MAY  DIYOS NA NAKAALALAY SA IYO!  Siya ang huling maaari mong kapitan at magbibigay sa iyo ng lakas upang maharap mo ang mga pagsaubok sa bagong taon na ito.  Kaya nga tayo nagsisimba at ibibigay sa atin ng Simbahan ang halimbawa ni Maria!  Siya na humarap sa malaking pagsubok ng ihain sa kanya ng Diyos ang isang planong kakaiba sa nais niyang mangyari sa kanyang buhay... ang mgaigng INA NG DIYOS!  Ngunit sa kabila ng maraming agam-agam at pag-aalinlangan, sa kabila ng kawalan ng kasagutan a kanyang mga katanungan ay nagawa ni Marian ipasa-Diyos ang kanyang buhay.  "Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo..."  Mga kapatid sa pagpasok ng taong 2015, sana ay maipasaDiyos din natin ang ating mga suliranin at pagsubok na hinaharap at haharapin pa sa ating buhay. Hindi lang MANIGO o masagaba ang Bagong Taong darating sa ating piling kung ang Diyos ay kasama natin  Ito rin ay MAPAGPALA at punong-puno ng BIYAYA!  Katulad ni Maria, ang banal na INA NG DIYOS... taglayin natin ang malalim na pananampalataya sa pagsunod sa nais ng Diyos na mangyari sa ating buhay.  Huwag nating hayaang nakawin ng pagkabalisa at pagkatakot ang kapayapaang dapat ay nasa atin ngayon at sa darating na bagong taon.  Ipagdasal natin ang kapayapaan na maghari sa ating mga sarili.  "LET THERE BE PEACE ON EARTH AND LET IT BEGIN WITH ME..." 

Walang komento: